Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận để bổ sung hồ sơ vay vốn ở địa phương làm theo hướng dẫn như sau:
- Đại diện Ban Cán sự lớp lập danh sách (theo mẫu đính kèm) những sinh viên có nhu cầu và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên.

- Thời gian nộp   : Buổi sáng các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ)

- Thời gian nhận : Buổi chiều sau 3 ngày khi nộp danh sách (trừ ngày nghỉ)

LƯU Ý: SINH VIÊN XEM KỸ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN THEO QUY ĐỊNH. (tham khảo thông tin tại đây).

 

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn