Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận để bổ sung hồ sơ vay vốn ở địa phương làm theo hướng dẫn như sau:
1/ Điền đầy đủ thông tin tại trang đăng ký.

2/ Khung thời gian nhận giấy xác nhận như sau (Trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)

+ Sinh viên đăng ký trong buổi sáng từ thứ hai đến thứ năm: Sẽ nhận vào buổi chiều từ 16 giờ ngày hôm sau

Ví dụ: Đăng ký 8 giờ sáng thứ 2 sẽ nhận vào 16 giờ ngày thứ 3.

+ Sinh viên đăng ký trong buổi chiều, buổi tối từ thứ hai đến thứ năm: Sẽ nhận vào buổi sáng từ 8 giờ ngày mốt.

Ví dụ: Đăng ký 13 giờ chiều thứ 2 sẽ nhận từ 8 giờ ngày thứ 4.

+ Sinh viên đăng ký trong ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật: Sẽ nhận vào buổi sáng từ 8 giờ ngày thứ 3.

Ví dụ: Đăng ký ngày chủ nhật sẽ nhận từ 8 giờ ngày thứ 3.

3/ Trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không liên hệ để nhận sau 7 ngày sẽ xem xét về việc trừ Điểm rèn luyện.
4/ Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận 01 tờ/ học kỳ.
LƯU Ý: SINH VIÊN XEM KỸ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN THEO QUY ĐỊNH. (tham khảo thông tin tại đây).

 Đăng ký giấy xác nhận tại đây

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn