THÔNG BÁO TỔ CHỨC THU HỒ SƠ NHẬP HỌC TÂN SINH VIÊN KHÓA 47 

SINH VIÊN SCAN MÃ QR ĐỂ KHAI BÁO Y TẾ 

Sinh viên sử dụng phần mềm NCOVI để quét mã QR (CH Play - App Store)

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đang ở tại Cần Thơ đã được test Covid-19 thì vui lòng khai báo thông tin theo mẫu tại đây

ĐƯỜNG DÂY NÓNG: BỆNH VIỆN CÓ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI DO CORONA VIRUS TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HƯỚNG DẪN CÀI VÀ SỬ DỤNG APP "AN TOÀN COVID-19"

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn