Bước 1: Nhập form đăng ký không mua BHYT

Bước 2: Chờ nhận email phản hồi nếu sinh viên đủ điều kiện.(Nhận email sau một ngày đăng ký trừ Thứ 7 và Chủ nhật)

Bước 3: Đóng học phí trực tiếp tại Phòng Tài Chính.

* Những trường hợp sinh viên không mua Bảo hiểm y tế tại Trường như sau:
- Được địa phương cấp thẻ
- Mua theo hộ gia đình

* Những sinh viên không có phí Bảo hiểm y tế trên thời khóa biểu vẫn đóng học phí tại Ngân hàng./.

Mọi thắc mắc nếu có, sinh viên gửi email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.

Đăng ký không mua BHYT tại đây

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn