CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT

TRẠM Y TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 (0292) 3 872 115

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUÂN KHÁNH

(0292) 3 831 978

BỆNH VIỆN QUÂN Y 121

(0292) 3 888 121

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP.CẦN THƠ

(0292) 3 823 103

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TW TP.CẦN THƠ

115

BỆNH VIỆN TIM MẠCH TP.CẦN THƠ

(0292) 3 831 208

TỔ Ô TÔ (Khi cần xe đi cấp cứu)

0969 760 237

 

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn