THÔNG BÁO TỔ CHỨC THU HỒ SƠ NHẬP HỌC TÂN SINH VIÊN KHÓA 47

             Thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 47 quy trình nộp hồ sơ nhập học như sau:

 I/ Hồ sơ sinh viên cần nộp: Sinh viên chuẩn bị đủ hồ sơ nhập học theo danh mục trong Giấy báo nhập học.

             a/ Đối với sinh viên trung tuyển theo hình thức xét điểm học bạ THPT:

-  Bản chính Giấy báo nhập học của Trường (được cấp sau khi Xác nhận nhập học). Nếu sinh viên chưa nhận thì liên hệ Phòng Đào tạo để nhận bổ sung.

- Học bạ trung học phổ thông (bản sao có công chứng).

-  Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

-  Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (bản sao không cần công chứng).

- Giấy tờ chứng minh có liên quan đến đối tượng ưu tiên do các cấp có thẩm quyền ký (bản sao có công chứng) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của cơ quan quân sự cấp quận/huyện ký (đối với nam sinh viên).

- Phiếu thông tin sinh viên, có xác nhận của địa phương (theo mẫu).

             b/ Đối với sinh viên trung tuyển theo hình thức xét điểm thi THPT:

-  Bản chính Giấy báo nhập học của Trường (được cấp sau khi Xác nhận nhập học). Nếu sinh viên chưa nhận thì liên hệ Phòng Đào tạo để nhận bổ sung.

- Bản chính “Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời” hoặc bản sao có công chứng “Bằng tốt nghiệp THPT”.

- Học bạ trung học phổ thông (bản sao có công chứng).

-  Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

-  Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (bản sao không cần công chứng).

- Giấy tờ chứng minh có liên quan đến đối tượng ưu tiên do các cấp có thẩm quyền ký (bản sao có công chứng) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của cơ quan quân sự cấp quận/huyện ký (đối với nam sinh viên).

- Phiếu thông tin sinh viên, có xác nhận của địa phương (theo mẫu).

II/ Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên – Khu Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, địa chỉ: Khu II, đường 3/2 Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Lưu ý:

1/ Sinh viên phải đi nộp hồ sơ theo đúng Thời gian quy định (danh sách đính kèm) để tránh tập trung đông người và chờ đợi lâu (Tuân thủ theo thông điệp 5K của Bộ y tế).

2/ Khi nộp hồ sơ nhập học, sinh viên nộp kèm phí Bảo hiểm tai nạn   

 (80.000 đồng/năm; 280.000 đồng/4 năm).

3/ Trường hợp sinh viên không nộp được theo thời gian quy định thì phản hồi thông tin tại đây:

https://forms.gle/VTqdRsWpKAMEzLL7A

STT

Từ

MSSV

Đến

MSSV

Ngày nộp hồ sơ

Thời gian quy định

1

B2100001

B2100040

09/02/2022

7g15, Ngày 09/02/2022

2

B2100041

B2100081

09/02/2022

7g45, Ngày 09/02/2022

3

B2100082

B2100123

09/02/2022

8g15, Ngày 09/02/2022

4

B2100124

B2100244

09/02/2022

8g45, Ngày 09/02/2022

5

B2100252

B2100408

09/02/2022

9g15, Ngày 09/02/2022

6

B2100412

B2100533

09/02/2022

9g45, Ngày 09/02/2022

7

B2100534

B2100660

09/02/2022

10g15, Ngày 09/02/2022

8

B2100662

B2100770

09/02/2022

10g45, Ngày 09/02/2022

9

B2100780

B2100894

09/02/2022

13g15, Ngày 09/02/2022

10

B2100898

B2100994

09/02/2022

13g45, Ngày 09/02/2022

11

B2100997

B2101099

09/02/2022

14g15, Ngày 09/02/2022

12

B2101100

B2101186

09/02/2022

14g45, Ngày 09/02/2022

13

B2101187

B2101272

09/02/2022

15g15, Ngày 09/02/2022

14

B2101273

B2101374

09/02/2022

15g45, Ngày 09/02/2022

15

B2101378

B2101464

10/02/2022

7g15, Ngày 10/02/2022

16

B2101468

B2101597

10/02/2022

7g45, Ngày 10/02/2022

17

B2101601

B2101718

10/02/2022

8g15, Ngày 10/02/2022

18

B2101719

B2101826

10/02/2022

8g45, Ngày 10/02/2022

19

B2101827

B2101920

10/02/2022

9g15, Ngày 10/02/2022

20

B2101922

B2102025

10/02/2022

9g45, Ngày 10/02/2022

21

B2102026

B2102161

10/02/2022

10g15, Ngày 10/02/2022

22

B2102162

B2102307

10/02/2022

10g45, Ngày 10/02/2022

23

B2102309

B2102431

10/02/2022

13g15, Ngày 10/02/2022

24

B2102432

B2102534

10/02/2022

13g45, Ngày 10/02/2022

25

B2102536

B2102630

10/02/2022

14g15, Ngày 10/02/2022

26

B2102633

B2102731

10/02/2022

14g45, Ngày 10/02/2022

27

B2102734

B2102828

10/02/2022

15g15, Ngày 10/02/2022

28

B2102831

B2102928

10/02/2022

15g45, Ngày 10/02/2022

29

B2102929

B2103014

11/02/2022

7g15, Ngày 11/02/2022

30

B2103020

B2103139

11/02/2022

7g45, Ngày 11/02/2022

31

B2103140

B2103233

11/02/2022

8g15, Ngày 11/02/2022

32

B2103235

B2103359

11/02/2022

8g45, Ngày 11/02/2022

33

B2103362

B2103465

11/02/2022

9g15, Ngày 11/02/2022

34

B2103468

B2103545

11/02/2022

9g45, Ngày 11/02/2022

35

B2103546

B2103646

11/02/2022

10g15, Ngày 11/02/2022

36

B2103647

B2103743

11/02/2022

10g45, Ngày 11/02/2022

37

B2103746

B2103860

11/02/2022

13g15, Ngày 11/02/2022

38

B2103862

B2103951

11/02/2022

13g45, Ngày 11/02/2022

39

B2103954

B2104034

11/02/2022

14g15, Ngày 11/02/2022

40

B2104036

B2104136

11/02/2022

14g45, Ngày 11/02/2022

41

B2104139

B2104264

11/02/2022

15g15, Ngày 11/02/2022

42

B2104266

B2104402

11/02/2022

15g45, Ngày 11/02/2022

43

B2104407

B2104529

14/02/2022

7g15, Ngày 14/02/2022

44

B2104531

B2104613

14/02/2022

7g45, Ngày 14/02/2022

45

B2104615

B2104719

14/02/2022

8g15, Ngày 14/02/2022

46

B2104724

B2104804

14/02/2022

8g45, Ngày 14/02/2022

47

B2104806

B2104952

14/02/2022

9g15, Ngày 14/02/2022

48

B2104953

B2105057

14/02/2022

9g45, Ngày 14/02/2022

49

B2105059

B2105178

14/02/2022

10g15, Ngày 14/02/2022

50

B2105182

B2105305

14/02/2022

10g45, Ngày 14/02/2022

51

B2105306

B2105404

14/02/2022

13g15, Ngày 14/02/2022

52

B2105407

B2105543

14/02/2022

13g45, Ngày 14/02/2022

53

B2105544

B2105620

14/02/2022

14g15, Ngày 14/02/2022

54

B2105624

B2105748

14/02/2022

14g45, Ngày 14/02/2022

55

B2105752

B2105886

14/02/2022

15g15, Ngày 14/02/2022

56

B2105887

B2105970

14/02/2022

15g45, Ngày 14/02/2022

57

B2105973

B2106072

15/02/2022

7g15, Ngày 15/02/2022

58

B2106075

B2106226

15/02/2022

7g45, Ngày 15/02/2022

59

B2106229

B2106329

15/02/2022

8g15, Ngày 15/02/2022

60

B2106330

B2106422

15/02/2022

8g45, Ngày 15/02/2022

61

B2106423

B2106498

15/02/2022

9g15, Ngày 15/02/2022

62

B2106499

B2106597

15/02/2022

9g45, Ngày 15/02/2022

63

B2106598

B2106699

15/02/2022

10g15, Ngày 15/02/2022

64

B2106700

B2106816

15/02/2022

10g45, Ngày 15/02/2022

65

B2106819

B2106938

15/02/2022

13g15, Ngày 15/02/2022

66

B2106939

B2107016

15/02/2022

13g45, Ngày 15/02/2022

67

B2107024

B2107107

15/02/2022

14g15, Ngày 15/02/2022

68

B2107108

B2107191

15/02/2022

14g45, Ngày 15/02/2022

69

B2107197

B2107250

15/02/2022

15g15, Ngày 15/02/2022

70

B2107251

B2107299

15/02/2022

15g45, Ngày 15/02/2022

71

B2107301

B2107350

16/02/2022

7g15, Ngày 16/02/2022

72

B2107352

B2107395

16/02/2022

7g45, Ngày 16/02/2022

73

B2107396

B2107443

16/02/2022

8g15, Ngày 16/02/2022

74

B2107444

B2107492

16/02/2022

8g45, Ngày 16/02/2022

75

B2107494

B2107544

16/02/2022

9g15, Ngày 16/02/2022

76

B2107545

B2107596

16/02/2022

9g45, Ngày 16/02/2022

77

B2107598

B2107659

16/02/2022

10g15, Ngày 16/02/2022

78

B2107662

B2107711

16/02/2022

10g45, Ngày 16/02/2022

79

B2107712

B2107770

16/02/2022

13g15, Ngày 16/02/2022

80

B2107771

B2107844

16/02/2022

13g45, Ngày 16/02/2022

81

B2107845

B2107897

16/02/2022

14g15, Ngày 16/02/2022

82

B2107898

B2107948

16/02/2022

14g45, Ngày 16/02/2022

83

B2107949

B2108002

16/02/2022

15g15, Ngày 16/02/2022

84

B2108003

B2108059

16/02/2022

15g45, Ngày 16/02/2022

85

B2108060

B2108111

17/02/2022

7g15, Ngày 17/02/2022

86

B2108112

B2108158

17/02/2022

7g45, Ngày 17/02/2022

87

B2108159

B2108202

17/02/2022

8g15, Ngày 17/02/2022

88

B2108203

B2108247

17/02/2022

8g45, Ngày 17/02/2022

89

B2108248

B2108293

17/02/2022

9g15, Ngày 17/02/2022

90

B2108294

B2108337

17/02/2022

9g45, Ngày 17/02/2022

91

B2108338

B2108385

17/02/2022

10g15, Ngày 17/02/2022

92

B2108386

B2108439

17/02/2022

10g45, Ngày 17/02/2022

93

B2108440

B2108486

17/02/2022

13g15, Ngày 17/02/2022

94

B2108487

B2108536

17/02/2022

13g45, Ngày 17/02/2022

95

B2108538

B2108585

17/02/2022

14g15, Ngày 17/02/2022

96

B2108586

B2108632

17/02/2022

14g45, Ngày 17/02/2022

97

B2108634

B2108692

17/02/2022

15g15, Ngày 17/02/2022

98

B2108693

B2108742

17/02/2022

15g45, Ngày 17/02/2022

99

B2108743

B2108797

18/02/2022

7g15, Ngày 18/02/2022

100

B2108801

B2108853

18/02/2022

7g45, Ngày 18/02/2022

101

B2108854

B2108903

18/02/2022

8g15, Ngày 18/02/2022

102

B2108904

B2108951

18/02/2022

8g45, Ngày 18/02/2022

103

B2108952

B2108996

18/02/2022

9g15, Ngày 18/02/2022

104

B2108997

B2109047

18/02/2022

9g45, Ngày 18/02/2022

105

B2109048

B2109100

18/02/2022

10g15, Ngày 18/02/2022

106

B2109101

B2109163

18/02/2022

10g45, Ngày 18/02/2022

107

B2109167

B2109213

18/02/2022

13g15, Ngày 18/02/2022

108

B2109214

B2109274

18/02/2022

13g45, Ngày 18/02/2022

109

B2109275

B2109330

18/02/2022

14g15, Ngày 18/02/2022

110

B2109331

B2109377

18/02/2022

14g45, Ngày 18/02/2022

111

B2109378

B2109424

18/02/2022

15g15, Ngày 18/02/2022

112

B2109425

B2109477

18/02/2022

15g45, Ngày 18/02/2022

113

B2109480

B2109542

21/02/2022

7g15, Ngày 21/02/2022

114

B2109543

B2109600

21/02/2022

7g45, Ngày 21/02/2022

115

B2109601

B2109655

21/02/2022

8g15, Ngày 21/02/2022

116

B2109656

B2109711

21/02/2022

8g45, Ngày 21/02/2022

117

B2109712

B2109762

21/02/2022

9g15, Ngày 21/02/2022

118

B2109763

B2109805

21/02/2022

9g45, Ngày 21/02/2022

119

B2109806

B2109851

21/02/2022

10g15, Ngày 21/02/2022

120

B2109852

B2109896

21/02/2022

10g45, Ngày 21/02/2022

121

B2109898

B2109940

21/02/2022

13g15, Ngày 21/02/2022

122

B2109941

B2110000

21/02/2022

13g45, Ngày 21/02/2022

123

B2110001

B2110046

21/02/2022

14g15, Ngày 21/02/2022

124

B2110047

B2110089

21/02/2022

14g45, Ngày 21/02/2022

125

B2110090

B2110130

21/02/2022

15g15, Ngày 21/02/2022

126

B2110131

B2110175

21/02/2022

15g45, Ngày 21/02/2022

127

B2110179

B2110235

22/02/2022

7g15, Ngày 22/02/2022

128

B2110236

B2110283

22/02/2022

7g45, Ngày 22/02/2022

129

B2110285

B2110326

22/02/2022

8g15, Ngày 22/02/2022

130

B2110327

B2110382

22/02/2022

8g45, Ngày 22/02/2022

131

B2110383

B2110433

22/02/2022

9g15, Ngày 22/02/2022

132

B2110434

B2110490

22/02/2022

9g45, Ngày 22/02/2022

133

B2110491

B2110538

22/02/2022

10g15, Ngày 22/02/2022

134

B2110539

B2110617

22/02/2022

10g45, Ngày 22/02/2022

135

B2110618

B2110674

22/02/2022

13g15, Ngày 22/02/2022

136

B2110676

B2110722

22/02/2022

13g45, Ngày 22/02/2022

137

B2110723

B2110768

22/02/2022

14g15, Ngày 22/02/2022

138

B2110769

B2110818

22/02/2022

14g45, Ngày 22/02/2022

139

B2110820

B2110877

22/02/2022

15g15, Ngày 22/02/2022

140

B2110878

B2110925

22/02/2022

15g45, Ngày 22/02/2022

141

B2110927

B2110967

23/02/2022

7g15, Ngày 23/02/2022

142

B2110968

B2111010

23/02/2022

7g45, Ngày 23/02/2022

143

B2111011

B2111067

23/02/2022

8g15, Ngày 23/02/2022

144

B2111068

B2111119

23/02/2022

8g45, Ngày 23/02/2022

145

B2111120

B2111167

23/02/2022

9g15, Ngày 23/02/2022

146

B2111169

B2111244

23/02/2022

9g45, Ngày 23/02/2022

147

B2111245

B2111308

23/02/2022

10g15, Ngày 23/02/2022

148

B2111309

B2111358

23/02/2022

10g45, Ngày 23/02/2022

149

B2111361

B2111403

23/02/2022

13g15, Ngày 23/02/2022

150

B2111404

B2111444

23/02/2022

13g45, Ngày 23/02/2022

151

B2111445

B2111492

23/02/2022

14g15, Ngày 23/02/2022

152

B2111493

B2111536

23/02/2022

14g45, Ngày 23/02/2022

153

B2111537

B2111584

23/02/2022

15g15, Ngày 23/02/2022

154

B2111585

B2111626

23/02/2022

15g45, Ngày 23/02/2022

155

B2111627

B2111668

24/02/2022

7g15, Ngày 24/02/2022

156

B2111669

B2111716

24/02/2022

7g45, Ngày 24/02/2022

157

B2111717

B2111765

24/02/2022

8g15, Ngày 24/02/2022

158

B2111769

B2111812

24/02/2022

8g45, Ngày 24/02/2022

159

B2111813

B2111853

24/02/2022

9g15, Ngày 24/02/2022

160

B2111854

B2111900

24/02/2022

9g45, Ngày 24/02/2022

161

B2111902

B2111950

24/02/2022

10g15, Ngày 24/02/2022

162

B2111951

B2111994

24/02/2022

10g45, Ngày 24/02/2022

163

B2111995

B2112046

24/02/2022

13g15, Ngày 24/02/2022

164

B2112048

B2112095

24/02/2022

13g45, Ngày 24/02/2022

165

B2112096

B2112150

24/02/2022

14g15, Ngày 24/02/2022

166

B2112151

B2112192

24/02/2022

14g45, Ngày 24/02/2022

167

B2112193

B2112242

24/02/2022

15g15, Ngày 24/02/2022

168

B2112243

B2112291

24/02/2022

15g45, Ngày 24/02/2022

169

B2112292

B2112332

25/02/2022

7g15, Ngày 25/02/2022

170

B2112333

B2112374

25/02/2022

7g45, Ngày 25/02/2022

171

B2112375

B2112415

25/02/2022

8g15, Ngày 25/02/2022

172

B2112416

B2112459

25/02/2022

8g45, Ngày 25/02/2022

173

B2112460

B2112511

25/02/2022

9g15, Ngày 25/02/2022

174

B2112512

B2112563

25/02/2022

9g45, Ngày 25/02/2022

175

B2112564

B2112616

25/02/2022

10g15, Ngày 25/02/2022

176

B2112618

B2112677

25/02/2022

10g45, Ngày 25/02/2022

177

B2112678

B2112723

25/02/2022

13g15, Ngày 25/02/2022

178

B2112724

B2112764

25/02/2022

13g45, Ngày 25/02/2022

179

B2112765

B2112815

25/02/2022

14g15, Ngày 25/02/2022

180

B2112816

B2112865

25/02/2022

14g45, Ngày 25/02/2022

181

B2112866

B2112918

25/02/2022

15g15, Ngày 25/02/2022

182

B2112919

B2112971

25/02/2022

15g45, Ngày 25/02/2022

183

B2112972

B2113026

26/02/2022

7g15, Ngày 26/02/2022

184

B2113027

B2113079

26/02/2022

7g45, Ngày 26/02/2022

185

B2113080

B2113144

26/02/2022

8g15, Ngày 26/02/2022

186

B2113146

B2113203

26/02/2022

8g45, Ngày 26/02/2022

187

B2113204

B2113250

26/02/2022

9g15, Ngày 26/02/2022

188

B2113251

B2113297

26/02/2022

9g45, Ngày 26/02/2022

189

B2113298

B2113340

26/02/2022

10g15, Ngày 26/02/2022

190

B2113341

B2113391

26/02/2022

10g45, Ngày 26/02/2022

191

B2113392

B2113393

26/02/2022

13g15, Ngày 26/02/2022

Xem chi tiết

Sinh viên đăng ký tài khoản VssID thực hiện theo 03 bước hướng dẫn như sau:

Bước 01: Xem và thực hiện cài đặt phần mềm VssID tại đây

Bước 02: Điền thông tin vào form Đăng ký xác nhận kích hoạt VssID tại đây

Bước 03: Chờ Bảo hiểm Xã hội Cần Thơ xét duyệt và gửi tin nhắn cung cấp mật khẩu đăng nhập (khoảng 03 ngày làm việc)

* Lưu ý: Tại phần hướng dẫn đăng ký tài khoản VssID

        1/ Mục "mã số bảo hiểm xã hội": Sinh viên ghi 10 số cuối của thẻ Bảo hiểm y tế. (Xem hướng dẫn tra cứu mã thẻ Bảo hiểm tại đây)

        2/ Mục "chọn cơ quan BHXH tiếp nhận": Sinh viên chọn "BHXH Tp.Cần Thơ".

* Mọi thắc mắc nếu có sinh viên liên hệ Bảo hiểm xã hội Cần Thơ để được hỗ trợ xem chi tiết thông báo

        

* Địa điểm khám sức khỏe: tại Nhà học B1, Trường Đại học Cần Thơ.

* Lưu ý:

 -  Sinh viên mang 01 tấm ảnh 4x6 và mang theo Thẻ sinh viên hoặc Biên nhận hồ sơ.

 - Sinh viên đi khám sức khỏe theo đúng khung thời gian khám sức khỏe theo danh sách để tránh chờ đợi lâu.

 - Sinh viên liên thông khóa 46 tham gia khám sức khỏe vào ngày 13/12/2020

Xem chi tiết

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020.

- Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng, mệt mõi; đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có thể giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung giao lưu:

             a/ Môn Cờ Vua

             b/ Môn Cờ Tướng

2. Thời gian - Địa điểm tổ chức:

             - Thời gian tổ chức giao lưu ngày 26/07/2020 (Chủ Nhật).

            - Buổi sáng bắt đầu thi đấu từ 8g00

            - Địa điểm: Nhà Văn Hóa - Ký túc xá Khu A - Khu II - ĐHCT.

3. Đối tượng tham gia:

            - Sinh viên nội trú Ký túc xá và lực lượng nồng cốt trong sinh viên ngoại trú Trường Đại học Cần Thơ

            - Sinh viên đăng ký trực tuyến tại đây

            - Thời gian đăng ký: từ ngày ra kế hoạch đến hết ngày 22/07/2020.

            - Sinh viên tham gia thi đấu sẽ được đề nghị cộng 01 điểm rèn luyện trong Điều 8 mục C của học kỳ I, năm học 2020– 2021.

 4. Hình thức tham gia:

            a/ Môn Cờ Vua:

            - Bốc thăm thi đấu vòng tròn tính điểm. 
            - Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, 05 hoặc 07 ván tuỳ theo số lượng sinh viên tham dự.
            - Áp dụng luật cờ vua hiện hành của Liên đoàn cờ Việt Nam.
            - Cách tính điểm: thắng được 1 điểm, hòa được ½ điểm, thua được 0 điểm. 
            - Thời gian thi đấu mỗi đấu thủ sử dụng 20 phút để hoàn thành ván cờ.
            - Xếp hạng: Bảng xếp hạng được xếp dựa theo điểm số thi đấu từ cao đến thấp.    

            - Trong trường hợp có nhiều kỳ thủ cùng 1 điểm thì Bảng xếp hạng được phân định dựa vào chỉ số phụ.

            b/ Môn Cờ Tướng:

            - Bốc thăm thi đấu vòng tròn tính điểm. 
            - Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, 05 hoặc 07 ván tuỳ theo số lượng sinh viên tham dự.
            - Áp dụng luật cờ tướng hiện hành của Liên đoàn cờ Việt Nam.
            - Cách tính điểm: thắng được 1 điểm, hòa được ½ điểm, thua được 0 điểm. 
            - Thời gian thi đấu mỗi đấu thủ sử dụng 20 phút để hoàn thành ván cờ.
            - Xếp hạng: Bảng xếp hạng được xếp dựa theo điểm số thi đấu từ cao đến thấp.

            - Trong trường hợp có nhiều kỳ thủ cùng 1 điểm thì Bảng xếp hạng được phân định dựa vào chỉ số phụ.

5. Cơ cấu giải thưởng:

TT

Nội dung chi

Đơn mức

Số lượng

Thành tiền

1.       

Giải nhất (Cờ vua, cờ tướng)

200.000đ

02 giải

400.000đ

2.       

Giải nhì (Cờ vua, cờ tướng)

150.000đ

02 giải

300.000đ

3.       

Giải ba (Cờ vua, cờ tướng)

100.000đ

02 giải

200.000đ

 

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn