Sinh viên đăng ký tài khoản VssID thực hiện theo 03 bước hướng dẫn như sau:

Bước 01: Xem và thực hiện cài đặt phần mềm VssID tại đây

Bước 02: Điền thông tin vào form Đăng ký xác nhận kích hoạt VssID tại đây

Bước 03: Chờ Bảo hiểm Xã hội Cần Thơ xét duyệt và gửi tin nhắn cung cấp mật khẩu đăng nhập (khoảng 03 ngày làm việc)

* Lưu ý: Tại phần hướng dẫn đăng ký tài khoản VssID

        1/ Mục "mã số bảo hiểm xã hội": Sinh viên ghi 10 số cuối của thẻ Bảo hiểm y tế. (Xem hướng dẫn tra cứu mã thẻ Bảo hiểm tại đây)

        2/ Mục "chọn cơ quan BHXH tiếp nhận": Sinh viên chọn "BHXH Tp.Cần Thơ".

* Mọi thắc mắc nếu có sinh viên liên hệ Bảo hiểm xã hội Cần Thơ để được hỗ trợ xem chi tiết thông báo

        

* Địa điểm khám sức khỏe: tại Nhà học B1, Trường Đại học Cần Thơ.

* Lưu ý:

 -  Sinh viên mang 01 tấm ảnh 4x6 và mang theo Thẻ sinh viên hoặc Biên nhận hồ sơ.

 - Sinh viên đi khám sức khỏe theo đúng khung thời gian khám sức khỏe theo danh sách để tránh chờ đợi lâu.

 - Sinh viên liên thông khóa 46 tham gia khám sức khỏe vào ngày 13/12/2020

Xem chi tiết

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn