Mời Đại diện sinh viên lớp Thời khóa biểu liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để nhận thẻ Bảo hiểm y tế năm 2017 đợt 02 (9 tháng) và Bảo hiểm tai nạn khóa 43

Thời gian: 9 giờ đến 11 giờ và từ 15 giờ đến 17 giờ (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên - Khu Nhà Điều hành.

 

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn