TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
                            HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ CÔNG TÁC
Ông Nguyễn Thanh Tường Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại : 0919 636 757 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Phạm Văn Hiền - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên;
Q. Giám đốc Trung tâm Phục vụ Sinh viên
Điện thoại : 0918 864 585 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Phan Quang Vinh - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại : 0909 052 025 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 VĂN PHÒNG 
  (PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN)
 Khu Nhà Điều hành - Điện thoại : (0292) 3 872 177
- Hộp thư Hỗ trợ SV: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Kiều Oanh
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tiếp nhận thông tin liên hệ công tác, hướng dẫn thủ tục có liên quan 
- Công tác văn thư
- Công tác Bảo hiểm SV (BHYT,  BHTN)
Trương Tấn Khải
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Cấp xác nhận SV vay vốn  
- Công tác quản lý phần mềm, website đơn vị
- Học bổng tài trợ 
- Cập nhật, thống kê dữ liệu, biến động SV
- Quản lý sinh viên ngoại trú
Đặng Bích Tuyền
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
- Học bổng khuyến khích học tập
- Điểm rèn luyện
- Công tác Cố vấn học tập
- Khen thưởng năm học
- Cảnh báo học vụ
- Tư vấn – Hỗ trợ SV
- Kiểm định chất lượng
Trương Thị Như Loan
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
- Hồ sơ SV; Thủ tục chuyển trường
- Thủ tục miễn, giảm học phí 
- Trợ cấp xã hội
- Khen thưởng đột xuất
- Thủ tục tạm nghỉ học, học lại, thôi học
- Thủ tục Kỷ luật SV
- Phụ trách công tác Cử tuyển
  TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
- Văn phòng tại khu KTX  khu A
- Điện thoại: (0292) 3 872 178
Phan Thông Luật
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Phụ trách Đội SV Tự quản,  Đội An ninh xung kích
- Công tác Phòng cháy chữa cháy
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
Nguyễn Thị Như Ý
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tiếp nhận thông tin sửa chữa (online)
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
Đỗ Trung Nghĩa
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Công tác sửa chữa, Phòng cháy chữa cháy
- Công tác xử lý dữ liệu điện, nước
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
 TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
- Văn phòng tại KTX khu B
- Điện thoại: (0292) 3 872 275
Lê Văn Út
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho SV và các đối tượng khác tại KTX-B
- Công tác quản lý phần mềm, website Trung tâm
- Phụ trách Đội SV Tự quản, Đội An ninh xung kích; Các hoạt động văn nghệ, phong trào sinh viên nội trú
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-B)
Phạm Ngọc Diễm
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thanh toán các Hợp đồng dịch vụ của Trung tâm
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-B)
- Văn thư
Trần Vĩnh Bảy
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Phụ trách các hoạt động VH, VN, TDTT, các hoạt động phong trào sinh viên nội trú.
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-B)
  CÔNG TÁC Y TẾ SINH VIÊN
- Văn phòng tại Trạm Y tế Trường Đại học Cần Thơ
- Điện thoại: (0292) 3 872 115
- Di động (Ngô Ngọc Diệu): 0766 877 876
 
* Hoan nghênh bạn phản ánh, góp ý về tác phong, thái độ làm việc của nhân viên (góp ý cụ thể: họ tên, thời gian, nội dung...) bằng hộp thư điện tử do Trường cấp (email) đến lãnh đạo đơn vị theo địa chỉ nêu trên; hoặc Thùng thư hoặc Hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn