TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
                            HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ CÔNG TÁC
Ông Nguyễn Thanh Tường Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại : 0919 636 757 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Phạm Văn Hiền - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên;
Q. Giám đốc Trung tâm Phục vụ Sinh viên
Điện thoại : 0918 864 585 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Phan Quang Vinh - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại : 0909 052 025 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 VĂN PHÒNG 
  (PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN)
 Khu Nhà Điều hành - Điện thoại : (0292) 3 872 177
- Hộp thư Hỗ trợ SV: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Kiều Oanh
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tiếp nhận thông tin liên hệ công tác, hướng dẫn thủ tục có liên quan 
- Công tác văn thư
- Công tác Bảo hiểm SV (BHYT,  BHTN)
Trương Tấn Khải
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Cấp xác nhận SV vay vốn  
- Công tác quản lý phần mềm, website đơn vị
- Học bổng tài trợ 
- Cập nhật, thống kê dữ liệu, biến động SV
- Quản lý sinh viên ngoại trú
Đặng Bích Tuyền
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
- Học bổng khuyến khích học tập
- Điểm rèn luyện
- Công tác Cố vấn học tập
- Khen thưởng năm học
- Cảnh báo học vụ
- Tư vấn – Hỗ trợ SV
- Kiểm định chất lượng
Trương Thị Như Loan
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
- Hồ sơ SV; Thủ tục chuyển trường
- Thủ tục miễn, giảm học phí 
- Trợ cấp xã hội
- Khen thưởng đột xuất
- Thủ tục tạm nghỉ học, học lại, thôi học
- Thủ tục Kỷ luật SV
- Phụ trách công tác Cử tuyển
  TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
- Văn phòng tại khu KTX  khu A
- Điện thoại: (0292) 3 872 178
Phan Thông Luật
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Phụ trách Đội SV Tự quản,  Đội An ninh xung kích
- Công tác Phòng cháy chữa cháy
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
Nguyễn Thị Như Ý
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tiếp nhận thông tin sửa chữa (online)
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
Đỗ Trung Nghĩa
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Công tác sửa chữa, Phòng cháy chữa cháy
- Công tác xử lý dữ liệu điện, nước
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-A)
 TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
- Văn phòng tại KTX khu B
- Điện thoại: (0292) 3 872 275
Lê Văn Út
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho SV và các đối tượng khác tại KTX-B
- Công tác quản lý phần mềm, website Trung tâm
- Phụ trách Đội SV Tự quản, Đội An ninh xung kích; Các hoạt động văn nghệ, phong trào sinh viên nội trú
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-B)
Phạm Ngọc Diễm
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Thanh toán các Hợp đồng dịch vụ của Trung tâm
- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú (KTX-B)
- Văn thư
  CÔNG TÁC Y TẾ SINH VIÊN
- Văn phòng tại Trạm Y tế Trường Đại học Cần Thơ
- Điện thoại: (0292) 3 872 115
- Di động (Ngô Ngọc Diệu): 0766 877 876
 
* Hoan nghênh bạn phản ánh, góp ý về tác phong, thái độ làm việc của nhân viên (góp ý cụ thể: họ tên, thời gian, nội dung...) bằng hộp thư điện tử do Trường cấp (email) đến lãnh đạo đơn vị theo địa chỉ nêu trên; hoặc Thùng thư hoặc Hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn