TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
                            HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ CÔNG TÁC
Ông Nguyễn Thanh Tường Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại : 02923.872 179 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Phạm Văn Hiền - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên;
Q. Giám đốc Trung tâm Phục vụ Sinh viên
Điện thoại : 02923.872 275 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ông Phan Quang Vinh - Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại : 02923.872 176 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 VĂN PHÒNG 
  (PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN)
 Khu Nhà Điều hành - Điện thoại : (0292) 3 872 177
- Hộp thư Hỗ trợ SV: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Kiều Oanh
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tiếp nhận thông tin liên hệ công tác, hướng dẫn thủ tục có liên quan 
- Công tác văn thư
- Công tác Bảo hiểm SV (BHYT,  BHTN)
Trương Tấn Khải
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Cấp xác nhận SV vay vốn  
- Công tác quản lý phần mềm, website đơn vị
- Học bổng tài trợ 
- Cập nhật, thống kê dữ liệu, biến động SV
- Quản lý sinh viên ngoại trú
Đặng Bích Tuyền
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
- Học bổng khuyến khích học tập
- Điểm rèn luyện
- Công tác Cố vấn học tập
- Khen thưởng năm học
- Cảnh báo học vụ
- Tư vấn – Hỗ trợ SV
- Kiểm định chất lượng
Phạm Ngọc Diễm
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
- Hồ sơ SV; Thủ tục chuyển trường
- Thủ tục miễn, giảm học phí 
- Trợ cấp xã hội
- Khen thưởng đột xuất
- Thủ tục tạm nghỉ học, học lại, thôi học
- Thủ tục Kỷ luật SV
- Phụ trách công tác Cử tuyển
  TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
- Văn phòng tại khu KTX  khu A
- Điện thoại: (0292) 3 872 178
Phan Thông Luật
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách Đội SV Tự quản,  Đội An ninh xung kích (KTX-A);

- Công tác PCCC tại KTX-A, theo dõi, vận hành thiết bị PCCC.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động Bảo vệ của Công ty (KTX-A).

- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú 
Nguyễn Thị Như Ý
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thủ tục thanh toán các Hợp đồng dịch vụ của Trung tâm; thanh toán sửa chữa thường xuyên.

- Tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa chữa (KTX-A);

- Tổ chức công tác thu hộ tiền điện, nước của SV (KTX-A), tổng hợp phí điện nước cả 2 khu, bàn giao cho P.TC hàng tháng;

- Trực thu phí KTX thường xuyên (ngoài các đợt thu tập trung)

- Công tác Giám thị Quản lý SV nội trú 
Đỗ Trung Nghĩa
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Công tác quản trị, quản lý tài sản của Trung tâm;

   + Theo dõi, đề xuất sửa chữa công trình (nhà cửa, thiết bị, hạ tầng…) hàng năm;

   + Tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa chữa thường xuyên, thực hiện hợp đồng sửa chữa với Công ty, nghiệm thu, các hồ sơ thanh toán có liên quan theo quy định;

   + Đề xuất công tác mua sắm hàng năm, theo dõi thực hiện;

- Công tác vệ sinh môi trường, cảnh quang 2 khu KTX: Bảo đảm vệ sinh môi trường, cống rãnh, nước đọng, cỏ rác, nhánh cây… Trồng hoa kiểng, phát triển cây xanh…;

- Công tác quản lý tài sản của Trung tâm (Kiểm kê, nhập, thanh lý tài sản của đơn vị);

- Công tác Phòng cháy chữa cháy của Trung tâm: Theo dõi, sửa chữa, bổ sung, bảo quản các thiết bị PCCC. Kiểm tra, nhắc nhở công tác PCCC, vận hành các thiết bị chữa cháy của 2 khu KTX;

- Công tác xử lý dữ liệu điện, nước: Tiếp nhận dữ liệu (chỉ số tiêu thụ) điện, nước của SV hàng tháng, kiểm tra, xử lý, in phiếu phát hành đến từng phòng ở SV;

- Theo dõi nội dung, thủ tục các hợp đồng (ký kết hàng năm) theo yêu cầu của P. QTTB (HĐ Bảo vệ, HĐ giữ xe, HĐ vệ sinh các dãy cao tầng…)

- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú
 TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
- Văn phòng tại KTX khu B
- Điện thoại: (0292) 3 872 275
Lê Văn Út
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Quàn lý phần mềm Hệ thống quản lý của Trung tâm;

- Quản lý, cập nhật và phát triển website của Trung tâm;

- Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho SV và học viên nội trú;

- Tiếp nhận, bố trí, theo dõi SV quốc tế, vãng lai;

- Phụ trách Đội SV Tự quản, Đội An ninh XK (KTX-B);

- Phối hợp với P.Tài chính thực hiện tổ chức công tác thu phí KTX theo học kỳ; đối soát số liệu việc thu phí hàng năm; 

- Thủ tục thanh toán ra trường, rời KTX;

- Công tác báo cáo thống kê;

- Công tác Kiểm định chất lượng của Trung tâm;

- Công tác giao lưu, hoạt động kết nghĩa với các đơn vị; 

- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú, bao gồm Học viên cao học, SV quốc tế, học sinh trường Thực hành

Phạm Nguyễn Toại 

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú.

- Công tác PCCC tại KTX-B, theo dõi, vận hành thiết bị PCCC.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động Bảo vệ của Công ty (KTX-B).

Nguyễn Thị Tươi 
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tiếp nhận thông tin sửa chữa (KTX-B);

- Thực hiện theo dõi hoạt động wifi (điều chỉnh, sửa chữa, đối soát số liệu sử dụng wifi theo từng học kỳ với VNPT);

- Trực thu phí KTX thường xuyên (ngoài các đợt thu tập trung);

- Tổ chức công tác thu hộ tiền điện, nước của SV (KTX-B), - Văn thư của Trung tâm;

- Phụ trách cơ sở vất chất phòng ở SV quốc tế, vãng lai

- Công tác Giám thị: Quản lý SV nội trú.

  CÔNG TÁC Y TẾ SINH VIÊN
- Văn phòng tại Trạm Y tế Trường Đại học Cần Thơ
- Điện thoại: (0292) 3 872 115
 
* Hoan nghênh bạn phản ánh, góp ý về tác phong, thái độ làm việc của nhân viên (góp ý cụ thể: họ tên, thời gian, nội dung...) bằng hộp thư điện tử do Trường cấp (email) đến lãnh đạo đơn vị theo địa chỉ nêu trên; hoặc Thùng thư hoặc Hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn