Nghị định số 13/2010/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội... xem tại đây.

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg về học bổng, chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Văn bản xem tại đây.

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn