Sinh viên hoặc tập thể sinh viên có nhu cầu xét cấp giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên đến hết ngày 08/3/2019

Xem chi tiết

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn