1/ 10 việc nên làm của HS/SV trong mùa dịch 

2/ Điều chỉnh và làm chủ thời gian học tập từ xa

3/ Luyện tập kỹ năng xác định mục tiêu hiệu quả

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn