* Sinh viên điều chỉnh thông tin cá nhân (do nhập sai) làm theo hướng dẫn như sau:
            1/ Ghi thông tin điều chỉnh tại trang điều chỉnh.
            2/ Sinh viên điều chỉnh thông tin Ngày Vào Đoàn, thông tin về Chi Hội thì liên hệ Văn Phòng Đoàn Khoa hoặc Đoàn Trường.
            3/ Sau 05 ngày, sinh viên kiểm tra lại hệ thống để kiểm tra lại thông tin cập nhật (trừ Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).
            4/ Nếu sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hướng dẫn.
* Những trường hợp khác ( được cấp thẩm quyền quyết định thay đổi: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh) thì liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.

Danh sách Mã Phường Xã cập nhật nơi sinh

Điều chỉnh thông tin sinh viên tại đây

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn