Xem hướng dẫn cập nhật thông tin sinh viên Online tại đây

Lưu ý:

- Điều chỉnh thông tin Ngày vào Đoàn, thông tin về Chi Hôi thì liên hệ Văn Phòng Đoàn Khoa hoặc Đoàn Trường.

- Điều chỉnh thông tin Họ và tên sinh viên; Ngày tháng năm sinh của sinh viên thì liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.

Nếu sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hộ trợ.

- Trường hợp Sinh viên đã Tốt nghiệp và không thể đăng nhập vào hệ thống quản lý thì đăng ký điều chỉnh trực tiếp tại đây (Danh sách Mã Phường Xã cập nhật nơi sinh)

 

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn