1. Cố vấn học tập (CVHT):

- Chức năng của CVHT: Quản lý, tư vấn, hỗ trợ sinh viên, là cầu nối giữ Nhà trường- Gia đình – Xã hội.

- Hướng dẫn SV:  phương pháp học tập, NCKH; Xây dựng KHHT toàn khóa; Lập KH đăng ký HP từng HK.

- Tổ chức cho SV:

- Đánh giá điểm RL, xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật,…

-  Sinh hoạt CVHT, giải đáp thắc mắc cho SV,…

- Tư vấn SV học tập, sinh hoạt, rèn luyện, nghề nghiệp.

Ngay khi SV vừa trúng tuyển vào Trường, trên trang “Tân Sinh viên” đưa thông tin về CVHT được phân công hỗ trợ SV theo từng lớp thời khóa biểu.

  1. Đơn vị quản lý đào tạo

- Đơn vị chịu tránh nhiệm đào tạo các ngành theo sự phân công của Trường.

- Là đơn vị hành chính đầu tiên tiếp nhận và xử lý tất cả các yêu cầu của sinh viên (thuộc ngành học mà đơn vị chịu tránh nhiệm quản lý) đối với nhà trường.

  

DANH MỤC CÁC NGÀNH HỌC THUỘC

CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGÀNH

TT

Tên Ngành - chuyên ngành

Đơn vị quản lý ngành

 

Nhóm ngành Công nghệ

 

1

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Khoa Công nghệ

2

Kỹ thuật cơ điện tử

Khoa Công nghệ

 

Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành:

Khoa Công nghệ

3

- Cơ khí chế tạo máy

Khoa Công nghệ

4

- Cơ khí ôtô

Khoa Công nghệ

5

Kỹ thuật điện

Khoa Công nghệ

6

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Khoa Công nghệ

7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Khoa Công nghệ

8

Kỹ thuật máy tính

Khoa Công nghệ

9

Kỹ thuật xây dựng

Khoa Công nghệ

10

Kỹ thuật vật liệu

Khoa Công nghệ

11

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Khoa Công nghệ

12

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Khoa Công nghệ

13

Quản lý công nghiệp

Khoa Công nghệ

 

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

 

14

Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành:

Khoa công nghệ thông tin & Truyền thông

 

- Công nghệ thông tin

 

 

- Tin học ứng dụng

 

15

Hệ thống thông tin

Khoa công nghệ thông tin & Truyền thông

16

Khoa học máy tính

Khoa công nghệ thông tin & Truyền thông

17

Kỹ thuật phần mềm

Khoa công nghệ thông tin & Truyền thông

18

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa công nghệ thông tin & Truyền thông

 

Nhóm ngành Khoa học chính trị

 

19

Chính trị học

Khoa Khoa học Chính trị

20

Triết học

Khoa Khoa học Chính trị

 

Nhóm ngành Khoa học tự nhiên

 

21

Công nghệ sinh học

Viện NC& Phát triển Công nghệ Sinh học

22

Hóa dược

Khoa Khoa học Tự nhiên

23

Hóa học

Khoa Khoa học Tự nhiên

24

Sinh học

Khoa Khoa học Tự nhiên

25

Toán ứng dụng

Khoa Khoa học Tự nhiên

26

Vật lý kỹ thuật

Khoa Khoa học Tự nhiên

 

Nhóm ngành Khoa học xã hội

 

27

Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành:

Khoa Ngoại ngữ

 

- Ngôn ngữ Anh

 

 

- Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh

 

28

Ngôn ngữ Pháp

Khoa Ngoại ngữ

29

Thông tin - thư viện

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

30

Văn học

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

31

Việt Nam học

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

 

Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

 

32

Xã hội học

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

 

Nhóm ngành Kinh tế

 

33

Kế toán

Khoa  Kinh tế

34

Kiểm toán

Khoa  Kinh tế

35

Kinh doanh quốc tế

Khoa  Kinh tế

36

Kinh doanh thương mại

Khoa  Kinh tế

37

Kinh tế

Khoa  Kinh tế

38

Kinh tế nông nghiệp

Khoa  Kinh tế

39

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Khoa  Kinh tế

40

Marketing

Khoa  Kinh tế

41

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Khoa  Kinh tế

42

Quản trị kinh doanh

Khoa  Kinh tế

43

Tài chính - Ngân hàng

Khoa  Kinh tế

 

Nhóm ngành Luật

 

44

Luật, có 3 chuyên ngành:

Khoa Luật

 

- Luật hành chính

 

 

- Luật thương mại

 

 

- Luật tư pháp

 

 

Nhóm ngành Môi trường

 

45

Khoa học môi trường

 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

46

Kỹ thuật môi trường

 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

47

Quản lý đất đai

 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

48

Quản lý tài nguyên và môi trường

 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

 

Nhóm ngành Nông nghiệp

 

49

Bảo vệ thực vật

Khoa Nông nghiệp

50

Chăn nuôi

Khoa Nông nghiệp

51

Công nghệ sau thu hoạch

Khoa Nông nghiệp

52

Công nghệ thực phẩm

Khoa Nông nghiệp

53

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Khoa Nông nghiệp

54

Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành:

Khoa Nông nghiệp

 

- Khoa học cây trồng

Khoa Nông nghiệp

 

- Nông nghiệp công nghệ cao

Khoa Nông nghiệp

55

Khoa học đất

Khoa Nông nghiệp

56

Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón

Khoa Nông nghiệp

57

Nông học

Khoa Nông nghiệp

58

Sinh học ứng dụng

Khoa Nông nghiệp

59

Thú y

Khoa Nông nghiệp

 

Nhóm ngành Sư phạm

 

60

Giáo dục Công dân

Khoa Khoa học Chính trị

61

Giáo dục Thể chất

Bộ môn Giáo dục thể chất

62

Giáo dục Tiểu học

Khoa Sư phạm

63

Sư phạm Địa lý

Khoa Sư phạm

64

Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm

65

Sư phạm Lịch sử

Khoa Sư phạm

66

Sư phạm Ngữ văn

Khoa Sư phạm

67

Sư phạm Sinh học

Khoa Sư phạm

68

Sư phạm Tin học

Khoa Sư phạm

69

Sư phạm tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

70

Sư phạm tiếng Pháp

Khoa Ngoại ngữ

71

Sư phạm Toán học

Khoa Sư phạm

72

Sư phạm Vật lý

Khoa Sư phạm

 

Nhóm ngành Thủy sản

 

73

Bệnh học thủy sản

Khoa Thủy sản

74

Công nghệ chế biến thủy sản

Khoa Thủy sản

75

Nuôi trồng thủy sản

Khoa Thủy sản

76

Quản lý thủy sản

Khoa Thủy sản

 

Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An

 

1

Công nghệ thông tin

Khoa Phát triển Nông thôn

2

Kinh doanh nông nghiệp

Khoa Phát triển Nông thôn

3

Kinh tế nông nghiệp

Khoa Phát triển Nông thôn

4

Kỹ thuật xây dựng

Khoa Phát triển Nông thôn

5

Luật

Khoa Phát triển Nông thôn

 

Chuyên ngành Luật hành chính

Khoa Phát triển Nông thôn

6

Ngôn ngữ Anh

Khoa Phát triển Nông thôn

7

Quản trị kinh doanh

Khoa Phát triển Nông thôn

8

Việt Nam học

Khoa Phát triển Nông thôn

 

Chuyên ngành HDV du lịch

 

 

  1. Các đơn vị chức năng liên quan trực tiếp đến sinh viên:

3.1 Phòng Đào tạo:

- Công tác Tuyển sinh;

- Lập kế họach học tập;

- Đăng ký môn học: Đề nghị mở lớp học phần; Xóa học phần; Rút môn học…

- Cấp bảng điểm;

- Công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng và chứng chỉ.

- Quy định học vụ: https://dsa.ctu.edu.vn/images/upload/vbanply/2019/Quychehocvu/01_QD2748_Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-Cong-tac-hoc-vu-dai-hoc-he-chinh-quy_2019.pdf

3.2 Phòng CTSV:

- Chế độ miễn, giảm học phí;

- Hỗ trợ chi phí học tập;

- Trợ cấp xã hội;

- Học bổng khuyến khích;

- Tư vấn sức khỏe;

- Khen thưởng năm học, tốt nghiệp;

- Khen thưởng, Kỷ luật cấp trường;

- Quản lý sinh viên ký túc xá: Nhận đăng ký; Xếp chỗ; Ghi, thu phí điện nước hàng tháng của SV KTX; Giám sát SV thực hiện nội quy, quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực KTX;  

- Hoạt động tự quản, phong trào của SV nội trú, ngoại trú; Xét khen thưởng cho SVcó thành tích trong hoạt động tự quản.

- Công tác Bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế (bắt buộc)

- Hỗ trợ đăng ký trực tuyến: https://dsa.ctu.edu.vn/

            * Xác nhận là sinh viên về địa phương vay vốn;

* Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

* Điều chỉnh thông tin cá nhân;  

* Đăng ký danh sách SV không tham gia BHYT bắt buộc tại Trường.

 Hoan nghênh bạn phản ánh, góp ý về tác phong, thái độ làm việc của nhân viên (góp ý cụ thể: họ tên, thời gian, nội dung...) bằng hộp thư điện tử do Trường cấp (email) đến lãnh đạo đơn vị theo địa chỉ nêu trên; hoặc Thùng thư hoặc Hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.3 Phòng Tài chính:

- Phát tiền học bổng khuyến khích học tập;

- Tạm ứng - thanh toán đề tài NCKH;

- Theo dõi, xử lý lỗi kỹ thuật trong quá trình SV nộp học phí, phí KTX qua các tiện ích;

- Tiền khen thưởng.

3.4 Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên:

-  Hỗ trợ giới thiệu việc làm;

-  Các học phần Kỹ năng mềm.

3.5 Văn phòng Đoàn Thanh niên

- Công tác Đoàn - Hội

- Hoạt động phong trào trong và ngoài trường

3.6 Trung tâm thông tin và Quản trị mạng:

- Xử lý lỗi kỹ thuật, mật khẩu Tài khoản, email sinh viên.

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn