Quyết định Ban hành Sổ tay sinh viên

  1. Cố vấn học tập (CVHT):

- Chức năng của CVHT: Quản lý, tư vấn, hỗ trợ sinh viên, là cầu nối giữ Nhà trường- Gia đình – Xã hội.

- Hướng dẫn SV:  phương pháp học tập, NCKH; Xây dựng KHHT toàn khóa; Lập KH đăng ký HP từng HK.

- Tổ chức cho SV:

- Đánh giá điểm RL, xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật,…

-  Sinh hoạt CVHT, giải đáp thắc mắc cho SV,…

- Tư vấn SV học tập, sinh hoạt, rèn luyện, nghề nghiệp.

Ngay khi SV vừa trúng tuyển vào Trường, trên trang “Tân Sinh viên” đưa thông tin về CVHT được phân công hỗ trợ SV theo từng lớp thời khóa biểu.

  1. Đơn vị quản lý đào tạo

- Đơn vị chịu tránh nhiệm đào tạo các ngành theo sự phân công của Trường.

- Là đơn vị hành chính đầu tiên tiếp nhận và xử lý tất cả các yêu cầu của sinh viên (thuộc ngành học mà đơn vị chịu tránh nhiệm quản lý) đối với nhà trường.   

  1. Các đơn vị chức năng liên quan trực tiếp đến sinh viên:

3.1 Phòng Đào tạo:

- Công tác Tuyển sinh;

- Lập kế họach học tập;

- Đăng ký môn học: Đề nghị mở lớp học phần; Xóa học phần; Rút môn học…

- Cấp bảng điểm;

- Công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng và chứng chỉ.

- Quy định học vụ: https://dsa.ctu.edu.vn/noi-quy-quy-che/quy-che-hoc-vu.html

3.2 Phòng CTSV:

- Chế độ miễn, giảm học phí;

- Hỗ trợ chi phí học tập;

- Trợ cấp xã hội;

- Học bổng khuyến khích;

- Tư vấn sức khỏe;

- Khen thưởng năm học, tốt nghiệp;

- Khen thưởng, Kỷ luật cấp trường;

- Quản lý sinh viên ký túc xá: Nhận đăng ký; Xếp chỗ; Ghi, thu phí điện nước hàng tháng của SV KTX; Giám sát SV thực hiện nội quy, quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực KTX;  

- Hoạt động tự quản, phong trào của SV nội trú, ngoại trú; Xét khen thưởng cho SVcó thành tích trong hoạt động tự quản.

- Công tác Bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế (bắt buộc)

- Hỗ trợ đăng ký trực tuyến: https://dsa.ctu.edu.vn/

            * Xác nhận là sinh viên về địa phương vay vốn;

* Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

* Điều chỉnh thông tin cá nhân;  

* Đăng ký danh sách SV không tham gia BHYT bắt buộc tại Trường.

 Hoan nghênh bạn phản ánh, góp ý về tác phong, thái độ làm việc của nhân viên (góp ý cụ thể: họ tên, thời gian, nội dung...) bằng hộp thư điện tử do Trường cấp (email) đến lãnh đạo đơn vị theo địa chỉ nêu trên; hoặc Thùng thư hoặc Hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.3 Phòng Tài chính:

- Phát tiền học bổng khuyến khích học tập;

- Tạm ứng - thanh toán đề tài NCKH;

- Theo dõi, xử lý lỗi kỹ thuật trong quá trình SV nộp học phí, phí KTX qua các tiện ích;

- Tiền khen thưởng.

3.4 Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên:

-  Hỗ trợ giới thiệu việc làm;

-  Các học phần Kỹ năng mềm.

3.5 Văn phòng Đoàn Thanh niên

- Công tác Đoàn - Hội

- Hoạt động phong trào trong và ngoài trường

3.6 Trung tâm thông tin và Quản trị mạng:

- Xử lý lỗi kỹ thuật, mật khẩu Tài khoản, email sinh viên.

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn