Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận để bổ sung hồ sơ vay vốn ở địa phương làm theo hướng dẫn như sau:
1/ Điền đầy đủ thông tin tại trang đăng ký.
2/ Sau khi đăng ký thành công, chờ nhận Email phản hồi trong vòng 5 phút để biết Thời gian Địa điểm nhận kết quả (Nếu không nhận được Email phản hồi, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên).
3/ Trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không liên hệ để nhận sau 7 ngày sẽ xem xét về việc trừ Điểm rèn luyện.
4/ Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận 01 tờ/ học kỳ (Trường hợp xin cấp lại vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn).
LƯU Ý: SINH VIÊN XEM KỸ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN THEO QUY ĐỊNH. (tham khảo thông tin tại đây).

* Đăng ký giấy xác nhận vay vốn sẽ mở lại đăng ký vào đầu học kỳ I, năm học 2018 - 2019.

Đăng ký Giấy xác nhận tại đây

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn