Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự (do Phòng Công tác Sinh viên ký thừa lệnh Hiệu trưởng) thì thực hiện theo các bước:
1/ Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

(Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong hệ thống quản lý trước khi đăng ký. Nếu bị sai thông tin cá nhân thì sinh viên vào đây để cập nhật lại.)

2/ Mọi thắc mắc (nếu có) phản hồi qua SĐT: 02923.872.177 (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6).

3/ Những trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học hoặc tạm nghỉ học sẽ không được cấp giấy xác nhận.

Sinh viên xem hướng dẫn và đăng ký tại đây

 

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn