Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự (do Phòng Công tác Sinh viên ký thừa lệnh Hiệu trưởng) thì thực hiện theo các bước:
1/ Điền đầy đủ thông tin tại trang đăng ký.
2/ Khung thời gian nhận giấy xác nhận như sau (Trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)

+ Sinh viên đăng ký trong buổi sáng từ thứ hai đến thứ năm: Sẽ nhận vào buổi chiều từ 16 giờ ngày hôm sau

Ví dụ: Đăng ký 8 giờ sáng thứ 2 sẽ nhận vào 16 giờ ngày thứ 3.

+ Sinh viên đăng ký trong buổi chiều, buổi tối từ thứ hai đến thứ năm: Sẽ nhận vào buổi sáng từ 8 giờ ngày mốt.

Ví dụ: Đăng ký 13 giờ chiều thứ 2 sẽ nhận từ 8 giờ ngày thứ 4.

+ Sinh viên đăng ký trong ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật: Sẽ nhận vào buổi sáng từ 8 giờ ngày thứ 3.

Ví dụ: Đăng ký ngày chủ nhật sẽ nhận từ 8 giờ ngày thứ 3.

3/ Trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không liên hệ để nhận sau 7 ngày sẽ xem xét về việc trừ Điểm rèn luyện.

Đăng ký giấy xác nhận tại đây

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn