Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự (do Phòng Công tác Sinh viên ký thừa lệnh Hiệu trưởng) thì thực hiện theo các bước:
1/ Điền đầy đủ thông tin tại trang đăng ký.
2/ Sau khi đăng ký thành công, chờ nhận Email phản hồi trong vòng 5 phút để biết Thời gian Địa điểm nhận kết quả (Nếu không nhận được Email phản hồi, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên).
3/ Trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không liên hệ để nhận sau 7 ngày sẽ xem xét về việc trừ Điểm rèn luyện.

* Trong thời gian tuyển sinh năm 2018, sinh viên đăng ký giấy xác nhận tạm hoãn NVQS vui lòng đăng ký tại Khoa, Viện, Bộ môn.

Đăng ký Giấy xác nhận tại đây

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn