Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự (do Phòng Công tác Sinh viên ký thừa lệnh Hiệu trưởng) thì thực hiện theo các bước:
1/ Điền đầy đủ thông tin tại trang đăng ký.
2/ Sau khi đăng ký thành công, chờ nhận Email phản hồi trong vòng 5 phút để biết Thời gian Địa điểm nhận kết quả (Nếu không nhận được Email phản hồi, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên).
3/ Trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không liên hệ để nhận sau 7 ngày sẽ xem xét về việc trừ Điểm rèn luyện.

Đăng ký Giấy xác nhận tại đây

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn