1/ Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chường trình đào tạo đại học hệ chính quy xem chi tiết

2/ Thông tư Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy xem chi tiết

3/ Thông tư Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân xem chi tiết

4/ Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy xem chi tiết

5/ Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe xem chi tiết

6/ Luật Thanh niên xem chi tiết

7/ Luật An ninh mạng xem chi tiết

8/ Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ xem chi tiết

9/ Quyết định Ban hành Quy định về công tác Tư vấn tâm lý, sức khỏe học sinh, sinh viên xem chi tiết 

10/ Quyết định Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài xem chi tiết

11/ Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy xem chi tiết

12/ Quyết định Ban hành Quy định nếp sống văn minh trong Trường Đại học Cần Thơ xem chi tiết

13/ Quyết định Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xem chi tiết 

14/ Quyết định Ban hành Quy định về công tác Cố vấn học tập xem chi tiết

15/ Công văn về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP năm học 2021 - 2022 xem chi tiết

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn