- Sinh hoạt câu lạc bộ 1lần/tháng.

- Thời gian sinh hoạt: Từ 19h đến 21h, ngày 06/5/2018;

- Người hướng dẫn: Thầy Võ Thế Nam - Phòng Công tác Chính trị.

- Địa điểm: Nhà Sinh hoạt Cộng đồng (Căn tin số 4 cũ) - KTX Khu A.

- SV đăng ký và tham gia đầy đủ sẽ được xem xét cộng điểm rèn luyện trong học kỳ II, năm học 2017 - 2018.

Đăng ký CLB văn hóa nghệ thuật

 

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn