Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho các sinh viên nội, ngoại trú, thắt chặt tình đoàn kết và tạo không khí vui tươi sôi nổi trong KTX.

CLB Nữ công Hướng dẫn làm trà sữa thạch trái cây.

Đối tượng tham gia: Sinh viên ở Nội trú và Ngoại trú.

Thời gian: Lúc 15 giờ ngày 13/05/2018 (Chủ Nhật).

Địa điểm: Nhà sinh hoạt Cộng đồng (Căn tin số 04 cũ).

Đăng ký tham gia tại đây

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn