CLB Nữ công Hướng dẫn làm cây mai .

Đối tượng tham gia: Sinh viên ở Nội trú và Ngoại trú.

Thời gian: Lúc 15 giờ ngày 17/01/2019(Thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường Ký túc xá Cà Mau (Dãy A1).

Nguyên vật liêu: 
1 cuồn dây chì loại to; 1 cuồn dây chì loại nhỏ
2 cuồn keo sáp màu nâu; 1 cuồn keo sáp màu xanh lá
1 cuộn giấy nhún loại nhỏ màu cam
1 cuộn giấy nhún loại nhỏ màu xanh lá
1 cuộn giấy nhún màu vàng
3 cuộn chỉ may
Kéo
1 cuồn giấy vệ sinh
giấy vụn; đã qua sử dụng ( sử dụng nhiều) vì làm thân cây. 

Thời gia đăng ký đến hết ngày 14/01/2019.

Đăng ký Online gia tại đây hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn Phòng Ký túc xá Khu B (gặp Cô Diễm)

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn