Sinh viên đang theo học hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) có nguyện vọng được dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 để được xét tuyển vào ngành (chuyên ngành) khác của Trường ĐHCT hoặc trường đại học, cao đẳng khác theo diện thí sinh tự do...

Xem chi tiết thông báo và tải mẫu đơn tại đây

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn