Sinh viên đăng ký tài khoản VssID thực hiện theo 03 bước hướng dẫn như sau:

Bước 01: Xem và thực hiện cài đặt phần mềm VssID tại đây

Bước 02: Điền thông tin vào form Đăng ký xác nhận kích hoạt VssID tại đây

Bước 03: Chờ Bảo hiểm Xã hội Cần Thơ xét duyệt và gửi tin nhắn cung cấp mật khẩu đăng nhập (khoảng 03 ngày làm việc)

* Lưu ý: Tại phần hướng dẫn đăng ký tài khoản VssID

        1/ Mục "mã số bảo hiểm xã hội": Sinh viên ghi 10 số cuối của thẻ Bảo hiểm y tế. (Xem hướng dẫn tra cứu mã thẻ Bảo hiểm tại đây)

        2/ Mục "chọn cơ quan BHXH tiếp nhận": Sinh viên chọn "BHXH Tp.Cần Thơ".

* Mọi thắc mắc nếu có sinh viên liên hệ Bảo hiểm xã hội Cần Thơ để được hỗ trợ xem chi tiết thông báo

        

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn