Nhằm hỗ trợ sinh viên kinh nghiệm viết CV và kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng cũng như tìm hiểu nhu cầu lao động và tiêu chuẩn của các nhà tuyển dụng trong tương lai, Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên phối hợp cùng Phòng Nhân sự - Tập đoàn Vingroup, tổ chức đợt hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin việc và phỏng vấn tuyển dụng cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và các sinh viên quan tâm khác. Hội thảo thu hút hơn 100 sinh viên tham dự.

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn