Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho các sinh viên nội, ngoại trú, thắt chặt tình đoàn kết và tạo không khí vui tươi sôi nổi trong KTX.

* Thời gian: sáng thứ 7, sáng Chủ nhật hàng tuần từ 6 giờ 45 đến 08 giờ; bắt đầu từ ngày 07/04/2018 đến ngày 22/04/2018.

* Địa điểm: Hội trường Ký túc xá A1 - Khu A (KTX Cà Mau).

 

(Một số hình ảnh hoạt động)

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn