Hàng năm Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 02 đợt Hội chợ việc làm với quy mô toàn trường nhằm tạo cầu nối cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và mới tốt nghiệp gặp gỡ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; tìm hiểu thị trường, nhu cầu lao động, tính cạnh tranh và các cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, chuyên ngành của sinh viên.

Hội chợ việc làm đợt 1 năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia và tuyển dụng trực tiếp trên 100 sinh viên.

(Một số hình ảnh hoạt động)

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn