Giám sát Bán hàng Tiềm năng (Coke Spark) là một trong những hạng mục của chương trình tuyển dụng và đào tạo quan trọng nhất của Coca-Cola Việt Nam trong năm 2018. Chương trình dành cho tất cả các bạn trẻ trên mọi miền đất nước vừa tốt nghiệp Đại học và muốn xây dựng “một mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc” với Coca-Cola. Chương trình được diễn ra vào lúc 7h30 ngày 14/04/2018 tại phòng 106/C1 - Khu II - ĐHCT.

(Một số hình ảnh hoạt động)

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn