Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Công Đoàn Phòng Công tác Sinh viên phát động phong trào “ Ký túc Xá - Xanh – Sạch – Đẹp trong mắt tôi” nhằm dọn vệ sinh, làm cỏ, thu gom rác thải trong khuôn viên Ký túc xá Khu II, Trường Đại học Cần Thơ. Qua đó có rất nhiều bạn sinh viên tham gia hưởng ứng theo phòng trào.

Thời gian hoạt động: Tháng 5/2022

Địa điểm hoạt động: Ký túc xá Khu A, B Trường Đại học Cần Thơ.

Tải bài viết

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn