* P.CTSV phối hợp với các đơn vị tư tổ chức tư vấn tâm lý, sức khỏe cho HSSV theo nhu cầu;
* HSSV sẽ đăng ký nội dung tư vấn sao cho phù hợp với bản thân;
* Trạm Y tế sẽ tư vấn riêng trực tiếp từng sinh viên và cam kết thông tin tư vấn của sinh viên sẽ được bảo mật.
* Địa điểm tư vấn: Trạm Y tế - Trường Đại học Cần Thơ.
* Thời gian: Buổi chiều thứ 4 hằng tuần.

Đăng ký tại đây

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn