Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội Cần Thơ

Địa chỉ cơ quan: 138x/20 đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ;

Điện thoại: 02923.734.277

Lưu ý: Khi liên hệ, sinh viên phải mang theo Giấy photo CMND.

Website: http://bhxhcantho.gov.vn/

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn