Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động (CC-VC, NLĐ) và Sinh viên theo Quyết định số 17/2007/ỌĐ-BGDĐT, ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, sau thời gian tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và hợp tác với Trung tâm Chẩn đoán Y khoa TP. Cần Thơ, Trường tổ chức trực khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CC-VC, NLĐ và sinh viên tại Trạm Y tế của Trường với nội dung sau:...xem chi tiết

Hình ảnh Y tế

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn