CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT

TRẠM Y TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 (0292) 3 872 115

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUÂN KHÁNH

(0292) 3 831 978

BỆNH VIỆN QUÂN Y 121

(0292) 3 888 121

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP.CẦN THƠ

(0292) 3 823 103

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TW TP.CẦN THƠ

115

BỆNH VIỆN TIM MẠCH TP.CẦN THƠ

(0292) 3 831 208

Đường dây nóng về An Toàn vệ Sinh thực phẩm tại Tp.Cần Thơ

(0292) 3 894 556 (Tiếp nhận thông tin)

0918 934 674 (Lãnh đạo chi Cục)

 

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn