- Thời gian: sáng thứ 7, sáng Chủ nhật hàng tuần từ 06 giờ 45 đến 08 giờ; bắt đầu từ ngày 06/10/2018.

- Địa điểm tổ chức: Tầng trệt KTX Cà Mau (nhà A1).

- Sinh viên đóng phí tham gia 50.000 đồng/tháng (04 tuần từ ngày 29/09/2018 đến 21/10/2018) . Khi sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học:

            + Được hoàn tiền đăng ký lại vào ngày 28/10/2018.

            + Được cộng điểm rèn luyện trong học kỳ I, năm học 2018 - 2019.

Thời gian đăng ký: từ  15 giờ đến 17 giờ ngày 02/10/2018 đến 05/10/2018 tại Văn phòng Ký túc xá Khu B (gặp Cô Diễm).

Các em đi học lưu ý các vấn đề sau:

1/ Mang theo thẻ sinh viên đăng ký trước khi vào lớp học;

2/ Ăn mặc trang phục thể thao, phù hợp, thoải mái;

3/ Mang theo thảm tập Yoga (hoặc chiếu cá nhân và khăn lớn);

4/ Mang theo khăn nhỏ lau mồ hôi.

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn