Hướng dẫn Quy trình nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018:

Nếu sinh viên đã có thẻ ATM của Ngân hàng Nông Nghiệp hoặc ngân hàng SacomBank (sau đây gọi tắt là NH) thì truy cập vào hệ thống quản lý tại địa chỉ: http://qldiem.ctu.edu.vn; vào mục Kết quả học tập\Xác nhận thông tin học bổng để cập nhật thông tin cá nhân gồm: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân, nơi cấp chứng minh nhân dân, số tài khoản (số tài khoản hợp lệ là số tài khoản của cá nhân sinh viên, không chấp nhận số tài khoản mượn của người khác).

Nếu sinh viên chưa có thẻ ATM của NH thì tiến hành mở thẻ tại:

- Ngân hàng Nông Nghiệp:

+ số 90, Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

+ số 15, Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

+ số 03, Phan Đình Phùng, Q.Nink Kiều, TP.Cần Thơ.

- Ngân hàng SacomBank:

            + Ngân hàng SacomBank - CN Cần Thơ; số 95, 97, 99 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

+ Ngân hàng SacomBank - Phòng Giao Dịch Ninh Kiều; số 168C đường 3 tháng 2 - phường Hưng Lợi - quận Ninh Kiều - Tp.Cần Thơ.

+ Ngân hàng SacomBank - Phòng Giao Dịch Cái Khế; số 81, 83 Trần Văn Khéo - phường Cái Khế  - quận Ninh Kiều - Tp.Cần Thơ.

+ Ngân hàng SacomBank - Phòng Giao Dịch Cái Răng; số 415, 418 Quốc lộ 1A - khu vực Yên Hạ - phường Lê Bình - quận Cái Răng - Tp.Cần Thơ.

Sau khi làm thẻ xong, sinh viên cập nhật số tài khoản lên hệ thống quản lý

Danh sách các lớp chính quy

Danh sách các chất lượng cao

Danh sách các lớp tiên tiến khóa 40, 41

Danh sách các lớp tiên tiến khóa 42, 43

Quyết định phân bổ Quỹ học bổng

1/ Thời gian: - địa điểm tổ chức:

- Thời gian bắt đầu thi đấu: Tập trung lúc 6h30, ngày 11/03/2018

- Địa điểm tổ chức thi đấu: tại Cổng KTX khu A, Trường Đại học Cần Thơ.

2/ Đối tượng và hình thức tham gia:

- Sinh viên nội trú và ngoại trú của Trường.

- Sinh viên đăng ký tại văn phòng KTX Khu A hoặc Khu B hoặc trực tuyến qua trang web phòng Công tác Sinh viên. Thời gian đăng ký từ ngày ra kế hoạch đến hết ngày 08/03/2018.

Đăng ký trực tuyến tại đây

Xem chi tiết kế hoạch

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn