Sinh viên có nhu cầu xết cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại buổi Hội thảo chương trình học bổng được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ (sẽ có thông báo sau).

Ghi chú: Hiện tại Phòng Công tác Sinh viên chưa nhận được mẫu đơn học bổng từ phía Nhà tài trợ, sinh viên vui lòng theo dõi các thông tin tiếp theo trên website Phòng Công tác Sinh viên.

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến ngày 27/6/2019 (Thứ Năm).

Thông tin bổ sung từ Nhà Tài trợ: Sinh viên năm cuối được nộp đơn xin học bổng là những sinh viên bắt đầu học năm cuối từ tháng 9/2019 đến hè năm 2020 (khoảng tháng 6/2020) sẽ tốt nghiệp. Tức là thời điểm này các sinh viên đang là năm thứ 3 đại học.

Xem chi tiết thông báo

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn