Sinh viên đầy đủ các yêu cầu trên, hoàn tất và nộp hồ sơ xét hỗ trợ từ ngày 25/09/2017 đến ngày 30/10/2017 tại một trong những địa điểm sau:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc Tp.Cần Thơ, số 30 đường Võ Thị Sáu, Phường An Hội, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

+ Phòng Dân tộc; Văn phòng HĐND - UBND quận, huyện (Nơi không thành lập Phòng Dân tộc).

Xem chi tiết thông báo

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn