Sinh viên đầy đủ các yêu cầu trên, hoàn tất và nộp hồ sơ xét hỗ trợ từ ngày 25/09/2017 đến ngày 30/10/2017 tại một trong những địa điểm sau:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc Tp.Cần Thơ, số 30 đường Võ Thị Sáu, Phường An Hội, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

+ Phòng Dân tộc; Văn phòng HĐND - UBND quận, huyện (Nơi không thành lập Phòng Dân tộc).

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn