Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ dự tuyển tại Hối Khuyến học các Huyện, Thị Xã, Thành phố để tổng hợp gửi về Hội Khuyến học tỉnh hoặc nộp trực tiếp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2017.

Xem chi tiết thông báo

Mẫu đơn (sinh viên liên hệ Hội Khuyến học ở các Huyện, Thị xã, Thành Phố để xin mẫu)

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn