Thời gian: Trong buổi sáng từ 7 giờ 30 ngày 18/11/2018 (Chủ Nhật)
Địa điểm: Phòng 101 và 102 Nhà học B1.
Một số Yêu cầu khác đối với sinh viên được phỏng vấn: 
1/ Phản hồi email xác nhận có tham gia phỏng vấn được hay không qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
2/ Khi tham dự phỏng vấn Sinh viên nhớ mang theo THẺ SINH VIÊN hay CMND.
3/ Trong trường hợp sinh viên nếu bận thi Học kỳ không thể tham dự buổi phỏng vấn, vui lòng thông báo cho Trường để báo lại cho VietHope biết ít nhất 2 ngày trước ngày phỏng vấn để sắp xếp, nêu rõ họ tên sinh viên, mã số hồ sơ VietHope và lý do bận.
4/ Sinh viên cần check mail thường xuyên để nhận các thông tin liên quan đến việc phỏng vấn hay trao học bổng do VietHope gửi.
5/ Sinh viên sẽ mất cơ hội được nhận Học Bổng nếu không tham dự buổi phỏng vấn mà không có lý do chính đáng. Và  sẽ rất khó để VietHope tổ chức phỏng vấn bổ sung vào một ngày khác.

Xem chi tiết

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn