Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến ngày 27/6/2019 (Thứ Năm).

Thông tin bổ sung từ Nhà Tài trợ: Sinh viên năm cuối được nộp đơn xin học bổng là những sinh viên bắt đầu học năm cuối từ tháng 9/2019 đến hè năm 2020 (khoảng tháng 6/2020) sẽ tốt nghiệp. Tức là thời điểm này các sinh viên đang là năm thứ 3 đại học.

Xem chi tiết thông báo

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn