Sinh viên hoặc tập thể sinh viên có nhu cầu xét cấp giải thưởng Vừ A Dính năm 2020 hoàn tất các Giấy tờ có liên quan và nộp trực tiếp tại văn phòng Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/4/2020 (Thứ Tư).

Xem chi tiết

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn