Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020 theo một trong hai hạng mục "Triển vọng" hoặc "Nghị lực" đăng ký trực tuyến tại http://kovaprize.com/filed-file và hoàn tất hồ sơ, nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/7/2020 (Thứ Sáu).

Xem chi tiết

Mẫu đơn Hạng mục Triển Vọng

Mẫu đơn Hạng mục Nghị Lực

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn