Ban tổ chức sẽ tổ chức lễ trao học bổng cho các sinh viên vào từ lúc 10 giờ 15, ngày 27/06/2020 tại Phòng họp 2, tầng 2, khu hiệu bộ Trường Đại học An Giang (địa chỉ: số 18, đường Ung Văn Khiêm, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trường tổ chức xe đưa các em đến địa điểm nhận học bổng theo kế hoạch sau:

   - Thời gian tập trung: 6 giờ 00, ngày 27/06/2020;

   - Địa điểm tập trung: Tổ Bảo vệ Khu 2 - Cổng B - ĐHCT.

Xem chi tiết

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn