Xem chi tiết

* Nhằm tạo điều kiện và đáp ứng nguyện vọng của các bạn sinh viên ứng tuyển Học bổng Panasonic 2022, Văn phòng Học bổng xin thông báo gia hạn nộp hồ sơ Học bổng thêm 10 ngày.

Các mốc thời gian đã thay đổi như sau:

  1. 15/05/2022: Chính thức mở đơn đăng ký
  2. 10/07/2022: Kết thúc vòng ứng tuyển, bắt đầu quá trình xét duyệt hồ sơ
  3. 15 - 31/07/2022: Phỏng vấn vòng 1
  4. 05 - 20/08/2022: Phỏng vấn vòng 2 và công bố kết quả
  5. 09/2022: Lễ trao học bổng Panasonic 2022
  6. 10/2022 - 04/2023: Các hoạt động đào tạo kỹ năng dành riêng cho 20 sinh viên đạt học bổng

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn