Đối tượng: sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập từ loại khá trở lên
Hạn chót đăng ký qua form: 11g00, ngày 29/4/2021
Số lượng: 800 suất
Hồ sơ yêu cầu: chỉ cần Đơn đề nghị cấp học bổng (mẫu: https://drive.google.com/file/d/1jbbTLda_wT9xtG7IyNUJ5rdV8TVmgTB_/)
=> in ra và nộp tại Văn phòng Đoàn trường hoặc Phòng CTSV trong giờ hành chính ngày 04/5/2021.

* Đối với Sinh viên khóa 46 thì lấy điểm học kỳ I, năm học 2020 - 2021.

Trường sẽ tổ chức 01 chuyến xe cho các em cùng lên Thành phố Hồ Chí Minh để nhận học bổng. Cụ thể như sau:

* Thời gian tập trung: 07 giờ 45, ngày 27/12/2020 (Chủ Nhật);

* Địa điểm tập trung: Phòng Công tác Sinh viên - Nhà Điều hành.

Xem chi tiết

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn