Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 16 năm 2018 theo một trong hai hạng mục "Triển Vọng" hoặc "Nghị Lực" hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/06/2018 (Thứ Năm). Thời gian nộp hồ sơ được gia hạn đến hết ngày 28/06/2018

Xem chi tiết

Mẫu đơn xin học bổng (Triển Vọng)

Mẫu đơn xin học bổng (Nghị Lực)

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn