Chương trình tổ chức lễ trao học bổng được thực hiện theo kế hoạch sau:

            - Thời gian: có mặt lúc 07 giờ ngày 02/10/2019 (Thứ Tư);

            - Địa điểm: Hội Trường Thành Ủy (số 01 Quang Trung, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).

Lưu ý:

            1/ Sinh viên ăn mặc lịch sự, nghiêm túc và mang thẻ sinh viên  (khuyến khích Nam mặc áo sơ mi, thắt cavat; Nữ mặc áo dài).

            2/ Đây là hình thức phát học bổng trực tiếp, do đó sinh viên vắng mặt sẽ không được nhận học bổng. Ban điều hành học bổng sẽ giữ lại suất học bổng này và chuyển vào Quỹ học bổng năm sau; Trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sinh viên vắng mặt với bất kỳ lý do nào;

Xem chi tiết

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn