Sinh viên nộp hồ sơ học bổng tài trợ làm theo các bước như sau:

1/ Đăng ký thông tin học bổng Online tại đây

2/ Chờ nhận email phản hồi kết quả đăng ký sau 10 phút (Nếu không nhận được email vui lòng gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ).

3/ Hoàn chỉnh hồ sơ theo thông báo học bổng và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên - Xem chi tiết thông báo

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn