Sinh viên có nhu cầu xết cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại buổi Hội thảo chương trình học bổng được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ (sẽ có thông báo sau).

Ghi chú: Hiện tại Phòng Công tác Sinh viên chưa nhận được mẫu đơn học bổng từ phía Nhà tài trợ, sinh viên vui lòng theo dõi các thông tin tiếp theo trên website Phòng Công tác Sinh viên.

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn