Ban tổ chức sẽ tổ chức lễ trao học bổng cho các sinh viên vào từ lúc 09 giờ 00, ngày 25/10/2018 tại Toyota Đông Sài Gòn (địa chỉ: số 507 xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trường tổ chức xe đưa các em đến địa điểm nhận học bổng theo kế hoạch sau:

        - Thời gian tập trung: 5 giờ 00, ngày 25/10/2018;

        - Địa điểm tập trung: Tổ Bảo vệ Khu 2 - Cổng B.

Xem chi tiết thông báo

 

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn